Product NamePrice
Toyota Hilux N80, 2″ Lift Kit$1963
Toyota Hilux N80, 3″ Lift Kit$3118
Toyota Hilux N80, 4″ Lift Kit$3398
Toyota Hilux N80, 4″ Lift, 33″ Tyres (3.56TGVM) $6465
Toyota Hilux N80, 4″ Lift Kit, 33″ Tyres (3.56TGVM) $4825
Toyota Hilux N80, Adjustable Monotube Remote Reservoir 4″ Lift Kit$6011
Toyota Hilux N80, Remote Reservoir 2″ Lift Kit$2763
Toyota Hilux N80, Remote Reservoir 3″ Lift Kit$3918
Toyota Hilux N80, Remote Reservoir 4″ Lift Kit$4198